Regulamin serwisu

Witamy na naszej stronie internetowej. Kontynuując przeglądanie i korzystanie z tej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie poniższych warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje CPS Testify z Tobą w odniesieniu do tej witryny. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie korzystaj z naszej strony internetowej.

Terminy „CPS Testify”, „nas” lub „my” odnoszą się do właściciela/ów strony internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej podlega następującym warunkom użytkowania:

Zawartość stron tej witryny służy wyłącznie do ogólnej informacji i użytku. Może ulec zmianie bez powiadomienia.

Ani my, ani żadna strona trzecia nie udzielamy żadnej gwarancji ani gwarancji dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie internetowej w jakimkolwiek określonym celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej stronie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Ponosisz odpowiedzialność za upewnienie się, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej spełniają Twoje specyficzne wymagania.

Ta strona internetowa zawiera materiały, które są naszą własnością lub są nam licencjonowane. Ten materiał obejmuje m.in. projekt, układ, wygląd, wygląd i grafikę. Powielanie jest zabronione inaczej niż zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.

Wszystkie znaki towarowe reprodukowane na tej stronie, które nie są własnością ani nie są licencjonowane przez operatora, są uznane na stronie. Nieuprawnione korzystanie z tej witryny może stanowić podstawę roszczenia o odszkodowanie i/lub stanowić przestępstwo.

Od czasu do czasu ta strona internetowa może również zawierać linki do innych stron internetowych. Te linki są podane dla Twojej wygody w celu podania dalszych informacji. Nie oznaczają one, że popieramy te strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki.

CPS Testify zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w serwisie lub materiałach związanych z serwisem bez uprzedzenia.